اخبار برگزیده

واهمامیخت هومومورفیک

یکی از روش‌های تخمین موجک در مطالعات لرزه‌شناسی، واهمامیخت هومومورفیک Homomorphic Deconvolution است که در سال 1971 توسط Ulrych به مطالعات لرزه‌ای وارد شد.

اساس این روش بر محاسبه کپستروم ردلرزه مورد مطالعه می‌باشد. برای محاسبه کپستروم یک ردلرزه، از لگاریتم فوریه آن ردلرزه، فوریه معگرفته می‌شود.

 

برای دریافت مقاله مربوطه می‌توانید از کانال تلگرام ما که در مطلب ابتدایی صفحه اصلی وبلاگ قرار دارد، استفاده نمایید.

منبع:

 Ulrych, T. J., 1971, Application of homomorphic deconvolution to seismology, Geophysics, 36, 4, 650660.


واهمامیخت هومومورفیک

واهمامیخت هومومورفیک

واهمامیخت هومومورفیک

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها